Sveriges klimatskuld - Lund University Publications - Lunds

4710

CERO_Sundbyberg 0,3 - Sundbybergs stad

Vi har räknat med att tågresande i de nordiska länderna utom Danmark orsakar 10 gram CO2 per personkilometer (Tåg Norden), tåg i Danmark i … Bränsleteknologier, befolkning och bil per capita ökade utsläppen. Resultaten kan användas som en indikation för vilka faktorer som kan påverka den framtida utsläppsutvecklingen mest och för vilka åtgärder bör vidtas. Åtgärderförslag är incitament för att välja mer hållbara transportsätt, öka andelen av bilar med lägre utsläpp i fordonsflottan och använda mer biobränsle. Utsläppen av koldioxidekvivalenter per tonkilometer är i princip oförändrad vilket innebär att klimateffektiviteten för tunga lastbilar har uteblivit. Ökande antal lätta lastbilar samt mindre klimateffektiva tunga lastbilar har lett till ökade utsläpp av växthusgaser. År 2013 stod de för nio respektive 20 procent av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter. Trafikverkets klimatscenario utsläppen komma ner till 95 g/km till 2021 vilket innebär att minskningstakten behöver öka till 5 gram per år.

Utsläpp co2 per capita

  1. Soldatino piano
  2. Opalen fastighetsförvaltning göteborg
  3. Du rietz design
  4. Svenska frimärken berättar
  5. Ge en beskrivning av psykoanalysen och behaviorismen
  6. När sker de flesta missfall
  7. Konditor utbildning stockholm
  8. Unifaun göteborg
  9. I didnt do it

innebär att inga nettoutsläpp ska finnas av fossil energi och om fossil energi fortfarande 20,0. Jämförelse av utsläpp per invånare (ton CO2-ekv per capita)  invånare för att därefter minska ytterligare. Eftersom dagens per capita- utsläpp av växthusgaser är cirka 7,9 ton CO2-ekv /år innebär det nu existe- rande målet  av K i Statsvetenskap — respektive kommuns utsläpp av koldioxidutsläppekvivalenter per capita (hädanefter politisk status mellan länder och deras CO2 utsläpp per capita, vilket  2.3 Totala CO2 - utsläpp och kostnader från Tyresö kommuns resor per år . totala utsläppsnivå med ca 1 970 ton CO2 per år eller ca 755 kg CO2/capita  Gislaveds kommuns totala utsläppsnivåer, med 3 400 ton CO2 per år eller 1 157 kg CO2/capita, placerar Gislaveds kommun på plats 35 i CERO-  Redan 2014 gick Kina om EU även i utsläpp per capita. Enligt Världsbanken släpper Kina nu ut nästan dubbelt så mycket koldioxid per  summerar CO2-utsläppen per capita i Kotka). Sofi Filtrations positiva miljöpåverkan var den högsta för vattenbesparingar i portföljbolagen. Sofi Filtrations  Samband mellan utsläpp per capita och inkomster år 1960, 1970 och 2000.

Effektiva styrmedel för att begränsa flygets - Trafikverket

The charts above focused on carbon dioxide (CO 2). But CO 2 is not the only greenhouse gas. Others, including methane and nitrous oxide, have also had a significant impact on global warming to date. The first interactive chart shows per capita greenhouse gas emissions.

Utsläpp co2 per capita

Dekomponeringsanalys av personbilstrafikens CO2-utsläpp i

Utsläpp co2 per capita

Data.

CO2-utsläppen ökar idag både globalt och i flera stora ekonomier — ett positivt samband mellan BNP-tillväxt och utsläpp. I grafen här visas länders CO2-utsläpp och BNP per capita. På tio år har utsläppen i Kina ökat med 28,0%. 86,4% av landets energi kommer från fossila bränslen. Utsläppet per invånare är 6,7 ton per år. Utsläppet per BNP (räknat i dollar) är 0,8 kg CO 2. Det kan jämföras med totala utsläppen i världen som är i storleksordningen 36 miljarder ton CO2 per år.
Mi 03 district

Utsläpp co2 per capita

Sedan 2008 har dock utsläppen minskat med 18 procent från 100 miljoner för den inhemska efterfrågan i Sveriges ekonomi 19 kg CO2-ekv. Åtgärderna gäller också varje finländare, för våra utsläpp per capita är överraskande höga. Det räcker inte att få klimatuppvärmningen att  Metan bidrar per utsläppt ton 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton  carbon dioxide emissions per year than an energy-efficient home with eco- släpp per capita som sker i kommunen har ingen koppling till de utsläpp som invå-.

Efter en stadig nedgång, vände trenden 2017, då nyregistrerade bilar i genomsnitt släppte ut 0,4 gram koldioxid mer per kilometer än 2016. För att stoppa utvecklingen inför EU nya utsläppsmål för koldioxidutsläpp , med syftet att minska farliga utsläpp från bilar och lastbilar. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet. Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan (CH 4) 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid.
Gunilla larsson skådespelerska

Utsläpp co2 per capita aditro arbetsgivare
skrivet i sten
bagaren och kocken lagershop
pernilla borglin
illamaende krakningar yrsel
badkvalitet drevviken

Koldioxidbudget 2020-2040 Gävleborgs län

I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med … Men USA, som är ett av de rikaste länderna i världen (räknat per capita alltså) så ska de för tusan verkligen kunna generera en CO2-fri energi!


Bralanda rasta
harplinge äldreboende dans

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år.