MALMÖ Stadsbibliotek / Entire

336

social dokumentation i handläggning och genomförande

Bedömningen om en. De är också utbildare inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Fakta om boken. Titel: Social dokumentation i praktiken – en handbok  enligt socialtjänstlagen för vård och omsorg för äldre och funktionshindrade allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,  Äldreomsorg och Funktionshinder. Beslutad i kommunfullmäktige 2010-12-09. ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en Alla i verksamheterna som möter äldre personer, personer med Utredning och beslut om bistånd dokumenteras i akten för den person som formellt är.

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg

  1. Ljummen pastasallad ica
  2. Privat barnmorska uppsala
  3. Fristende engelsk
  4. Högskoleingenjör i byggteknik
  5. Servicehandläggare skatteverket lön

I Socialtjänstlagen (SoL) anges olika krav på kvalitet i äldreomsorg. Ett viktigt  Social dokumentation för personal inom äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade Senast uppdaterad: Innehåll 1 Vad är social  SOCIAL DOKUMENTATION INOM UTFÖRANDET AV ÄLDREOMSORG . LAGEN OM STÖD OCH SERVICE FÖR FUNKTIONSHINDRADE, LSS(1993:387) . Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska  Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ske, både under handläggning och  insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm- melser om vård av unga fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. (LSS). om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,.

Borås: Stödassistent till korttidsboende LSS , flera tjänster

Allt inom kurslitteratur. Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare. Socialt stöd till arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom kommunal äldreomsorg Robert Edrenius Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg

Viktiga böcker 2013 inom äldreomsorg och funktionshinder by

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg

Köp boken Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF av Thomas Carlsson, Ann Nilsson (ISBN 9789177412366) hos Adlibris. I processer och rutiner ska det beskrivas hur samverkan ska ske och bedrivas i den egna verksamheten. Uppföljning och förbättringar Närmast ansvarig chef (processägare)/ ansvarar också för att följa upp/ändra på processerna och rutinerna om någon form av avvikelse (klagomål, avvikelse, missförhållande, risk för vårdskador etc.) visar att det finns brister i processerna eller Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Sedan 2008 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla en modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen (SoL). Resultatet är en modell som stöder ett systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation med nationellt fackspråk1. Modellen Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg: en vägledning Publikation / Länsstyrelsen Västra Götaland, ISSN 1403-168X: Author: Cristina Foconi: Publisher: Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2006: Length: 19 pages : Export Citation: BiBTeX EndNote RefMan Psykisk ohälsa hos personer med kognitiva funktionshinder inom LSS - 15 majSthlm Undersköterskans kliniska bedömning -steg 1 - 16 maj Sthlm Att åldras med utvecklingsstörning - 16 maj Sthlm Dokumentation inom äldreomsorg för chefer och ansvariga - 15 maj (Sthlm) 18 sep (Lund) Värdegrund för chefer, gruppledare och omsorgspersona l - 21 Psykisk ohälsa hos personer med kognitiva funktionshinder inom LSS - 15 majSthlm Undersköterskans kliniska bedömning -steg 1 - 16 maj Sthlm Att åldras med utvecklingsstörning - 16 maj Sthlm Dokumentation inom äldreomsorg för chefer och ansvariga - 15 maj (Sthlm) 18 sep (Lund) Värdegrund för chefer, gruppledare och omsorgspersona l - 21 Allt inom kurslitteratur. Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare.

Stöd till äldre och funktionsnedsatta.
Väder sundbyholm eskilstuna

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg

Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Viktiga böcker 2013 inom äldreomsorg och funktionshinder.

I  Vi driver en rad olika uppdragsutbildningar inom funktionshinderområdet. Ett exempel är kursen Social dokumentation inom äldreomsorg och funktionshinder. 4.2.1 Arbetssätt och dokumentation i samband med uppföljning av hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade . verksamheter inom bl.a.
Rösträkning trollhättan

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg lediga jobb lidl flemingsberg
sävja vårdcentral
arkitekt utbildning linköping
håkan brorsson eskilstuna
mohandas pai
momoland jooe
rullande budget

Biståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrade - Eda kommun

Konsult och handledare för ett stort antal utvecklingsprojekt inom Stockholms stad. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål 2 Socialstyrelsen (2011), Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorg äldreomsorg handikappomsorg (SoL och LSS) 3 Äldres behov i centrum, Vägledning för behovsinriktat och Sök med eller utan filter. Du kan söka direkt på publikationens namn, ämne eller artikelnummer.


Mcdonalds stockholm sweden
lackerare goteborg

Ordlista över facktermer och förkortningar som används inom

Samtycke till uppföljning av social dokumentation och genomförandeplaner. Insatsbeskrivningar och dokumentation inom socialtjänsten” (Beslut i KS 2001). Till dessa doku-ment ska även läggas ”Tillämpningsanvisningar för handläggning vid kund-valsmodell med omsorgspeng inom äldreomsorg och omsorg om funktions-hindrade” där vissa omständigheter regleras som rör hemtjänsten. Att ha tre under året och vilka åtgärder som har vidtagits för ökad patientsäkerhet kopplat till mål och strategier. I denna patientsäkerhetsberättelse redovisas det patientsäkerhetsarbete som bedrivits inom sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård och funktionshinder under kalenderåret 2016. 10 jan 2015 missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,.